News

Chantier an der rue Faubourg

!!!Opgepasst!!! Ab dësem Méinde 26/10/2020 fänkt de Chantier vir den Amenagement vun enger Zone 30 virun der Faubourg-Schoul un. Kuckt iech gären t’Presentatioun vun der Gemeng am Replay un. Wann mir eis all un t’Reegelen halen, kenne mir déi gréisst méiglech Sécherheet fir eis Kanner garantéiere wärend der schwiereger Phase vum Chantier. Denkt och drun, gitt siichtbar: mat helle Kleeder oder Warnveste si mir méi visibel als Foussgänger an der donkeler Joreszäit.


Walen vun den Elterevertrieder

OPGEPASST – ANNULATIOUN vun den Datumer vum 20/10 – 21/10 an 22/10 fir t’Wahlen vun den Elterevertrieder fir t’Schoulen zu Kayl an Téiteng.

EEN NEIEN DATUM STEET SCHON FEST:
DONNESCHDES, 29/10/20 am Turnsall vum Précoce “Zwergeland” zu Téiteng:
18h30 fir de Widdem
19h15 fir de Nuel
20h00 fir de Faubourg

Fir all interesséiert Elteren vun Schoulkanner aus der Gemeng Kayl: Dir kennt är Kandidatur bis Méindes, 26/10/20 ofginn, Grousse Merci am Viraus!!